E-invoice or paper-based one? Our comparison calculator gives you the answer!

Tu si môžete porovnať rozpočty papierovej faktúry a Billzone.eu e-faktúra podľa obchodných podmienok šitých na vás. Pokiaľ vyhotovujete také faktúry, ktoré netreba odosielať , v takom prípade potom odporúčame Billzone.eu, ktorý ponúka pre svojich klientov papierové faktúry zadarmo. Vyplňte prosím nasledujúci formulár vašimi údajmi.

Parametre môžete nastaviť nižšie:


Počet faktúr ročne:

Vystavenie faktúr v cudzej mene

Automatické vystavenie faktúr

 Kus

Úspory: 34 120 Ft


Náklady na papierové faktúry

Výdavky na Billzone.eu e-faktúru

Here, you can compare the costs of paper-based invoices with the Billzone.eu electronic ones based on your business parameters. Please fill out the form below.

Náklady na vydanie (tlač)

Cena balíka papiera ( 500 ks )

Tlačené kópie (stránky)

Cena tonera:

Počet stránok vytlačených jedným tonerom.

Ft

Db

Ft

Db

Electronic invoice subscription package

V prípade ročného predplatenia:

E-invoice electronic signature annual price:

Poplatok za softvér :

Cena sledovania a podpory softvéru

Cena integrácie s iným softvérom (napríklad webshops)

0

Neexistuje !

Neexistuje !

Neexistuje !

Neexistuje !

Cena poštovného

Cena obálky

Poštovné:

Ft

Ft

Electronic invoice postal costs:

Neexistuje !

Manipulačné náklady na faktúry

Administratívne práce (fakturácia):

Ft

Price of e-invoice issued via interface

Administratívne práce (fakturácia):

(0 Ft / számla)

Neexistuje !

Celkom ( čisté ročné náklady):

34 120 Ft

(170,6 Ft / számla)

0 Ft

(0,0 Ft / számla)

Ďalšie nevýhody

Ďalšie výhody

Typical duration of delivery:

Oznámenie o doručení :Je dostatočná digitálna archivácia?

Dni

Dni

Dodatočné náklady : v prípade návratnej zásielky

Nie

Papierové faktúry musia byť uložené, okrem prípadov, ak je to naskenované,elektronicky podpísané a uložené digitálne.

Date of delivery of electronic invoice:

Oznámenie o doručení :

Je dostatočná digitálna archivácia?

Zníženie CO2 emisií a spotreby papiera.

Môže byť pripojený na iný systém a tým automatizovať

Sekundy

Sekundy

Áno


Úspory:  34 120 Ft (pri ročnom predplatnom)