Automatizovaná fakturácia

Pre každý podnik je nevyhnutné, aby jeho transakcie boli čím skôr vyfakturované. Presná a rýchla fakturácia je mimoriadne dôležitá. Na spravovanie všetkých vyššie uvedených záležitostí je vhodným riešením funkcia automatizovaného vystavovania faktúr Billzone.eu.

 

Čo je to automatizovaná fakturácia?

Automatizált számlázás

Automatizovaná fakturácia bude nápomocná nášmu klientovi v tom, že údaje jednotlivých faktúr nie je potrebné zadávať manuálne, ale do systému Billzone.eu ich je možné importovať prostredníctvom interface (prístupová plocha).

Čo ponúka Billzone.eu?

Webservice

Webservice

Automatizált számlakiállítás

Automatizované vystavovanie faktúr

Tömeges számlakiállítás

Hromadné vystavovanie faktúr

E-számla és papír alapú számlakiállítás interfészen

E-faktúra a vystavovanie faktúry na báze papieru prostredníctvom interface

Tartósan alacsony interfész számla darabárak

Trvalo nízke ceny za jednotlivé kusy faktúr prostredníctvom interface

Kiemelt API ügyfélszolgálat

Prioritný API zákaznícky servis