Milyen magyar törvények szabályozzák az elektronikus számlázást?

Az elektronikus számla szabályaira az alábbi magyar törvények vonatkoznak:

  • Számvitelről szóló törvény: 2000. évi C. törvény
  • Az Általános Forgalmi Adóról szóló Törvény: 2007. évi CXXVII. törvény
  • 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet
    a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről
    Digitális archiválás szabályai: 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet
  • Általános Forgalmiadó-mentes termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások érvényesítéséhez kapcsolódó szabályzás: 15/2008. (V. 16.) PM rendelet
  • A nemzetgazdasági miniszter 2010. szeptember 27-én hatályon kívül helyezte (4/2010. (VIII.13.) NGM) azt a 24/1995 (XI.22) PM rendeletet, amely szerint a számla eredeti és másolati példányát egyértelműen meg kell különböztetni.
This entry was posted in 8. Törvényi vonatkozások, GYIK, Magyar and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.