NAV adóhatósági adatexport funkció a Billzone.eu online számlázóban

23/2014. (VI.30.) NGM rendelet értelmében 2016. január 1-jétől minden számlázó programnak rendelkeznie kell egy olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval, amelynek elindításával adatexport végezhető az adóhatóság részére.

A Billzone.eu online számlázó  rendszerben a NAV adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatási funkció az alábbiak szerint érhető el és annak működési leírása a következő:

1. Funkció elérése:

A NAV adatexport funkció a Számlák / Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menüpont alatt érhető el.

billzone_blog_online-szamlazo_statisztikak_007

Statisztikák – Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

JÓ TUDNI: A funkció az INGYENES csomagban is teljes körűen elérhető, hiszen a törvény előírja annak használatát minden számlázó programnak, ezért ez nem csomaghoz kötött funkció. INGYENES csomagban a számlák elérhetősége visszamenőlegesen maximum 2 hónap, azonban NAV adatexport 2016. január 1-je után kiállított számláról bármikor készíthető. A NAV adatexport egy xml eredményfájl, amely nem a számlákat tartalmazza, hanem csupán a számlák adtait. Így az adatexport nem a számlák elérhetőségét jelenti visszamenőlegesen bármennyi időre, hanem csupán egy adathalmazt a már kiállított számlákról.
2. Számlák kiválasztása:

A/ A kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlák exportálása:

A Számlatömb mező kiválasztásával és a Sorszámtartomány -tól és -ig mezőjének kitöltésével megadhatók az exportálni kívánt számlák.

Billzone_Verziofrissites_2015-12_NAV-Adatexport004

Számlasorszám -tól -ig megadása

 

B/ A kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott számlák exportálása:

 A Kelt -tól -ig mező kitöltésével megadható egy adott időszak, amelynek a számláit exportálni szeretnénk. A dátum a számla kiállításának dátumára vonatkozik. (NAV: Gyakran ismételt kérdések a számlázó program”adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű új funkciójával összefüggésben Letöltés: http://nav.gov.hu/data/cms382357/GYIK_szamlazo_program.pdf)

Billzone_Verziofrissites_2015-12_NAV-Adatexport005

Kelt -tól -ig időszak megadása

A sorszám megadás és dátum megadása vagylagos, tehát vagy az egyik vagy a másik adható meg egyidőben.

3. Adatexportálás:

A megadott szűrőfeltételeknek megfelelően a rendszer kiválogatja az adott számlákat és megkezdi az exportálásukat. Az Exportálás állapota oszlopban kiírásra kerül, milyen státuszban található éppen az exportálás vagy olyan adatok, hogy hány számla kerül exportálásra. Míg a Feldolgozottság oszlopban %-os értékben követhetjük az exportálás állapotát.

Az adatexport elkészült, ha a Feldolgozottság 100%-os és az Exportálás állapota oszlopban megjelenik a “Sikeres feldolgozás” szövegezés.

Billzone_Verziofrissites_2015-12_NAV-Adatexport006

Adatexportálás folyamata

4. Exportálás eredménye:

Az exportálás eredményeként létrejött fájl letölthető az Eredmény fájl oszlopban található Letöltés linkről.  Az eredmény fájlt a vonatkozó törvény 2. és 3.  mellékletben meghatározott adatszerkezetben (xml) kell az adóhatóság rendelkezésére bocsátani. A létrejött fájl semmilyen egyéb adatot nem tartalmaz, kizárólag a törvényben elvárt xml formátumban a számlaadatokat tartalmazza. A funkció nincs összeköttetésben az adóhatósággal, nem küld online adatokat az adóhatóság részére.

Billzone_Verziofrissites_2015-12_NAV-Adatexport007

Eredmény fájl

Adatexportnak minősül az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az adóhatóság rendelkezésére bocsátása.

A fentiek szerinti „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkció célja az egységes ellenőrzési adatszolgáltatás elősegítése, melynek keretében az adózó által elektronikus adathordozón tárolt – számlákra vonatkozó – adatok rendelkezésére bocsátása bármely számlázó program használata esetén gyorsan és egységes szerkezetben valósulhat meg.

FONTOS: Az adatexport funkció egy-egy eseti lekérdezésre lett kitalálva, ezért ez egy háttérben futó folyamat alacsony támogatási prioritással. Kérjük, tehát hogy kizárólag tesztelés céljából ne nyomkodják folyamatosan!

This entry was posted in 7. Statisztikák, adatexport, GYIK, Magyar and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.