2015.07.01-től módosult az időszakos elszámolású ügyletek ÁFA teljesítési időpontjának meghatározása

A módosítás bevezetése két lépcsőben zajlik. Az új szabályt három tevékenység esetén (könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálói szolgáltatás, adótanácsadói szolgáltatás) 2015. július 1-jét követő elszámolási időszakra és fizetési esedékességre kell alkalmazni. 2016. január 1-től valamennyi elszámolási időszakos ügylet esetén az új szabályt kell alkalmazni.

A teljesítés időpontja FŐSZABÁLY SZERINT az ellenérték megtérítésének időpontja (fizetési határidő) az elszámolási időszak utolsó napja.

A Főszabályt akkor kell alkalmazni, ha a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napja, amennyiben azonnali készpénzfizetéses alapján történik a számlakiállítás (Példa 1), vagy utólagos a számlakibocsátás (Példa 2), mivel már esedékes volt a fizetés (Példa 3).

KIVÉTEL, ha az ellenérték esedékessége:
• az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi, akkor a számla kibocsátás időpontja (Példa 4),
• az elszámolási időszak utolsó napját követi, akkor a fizetési határidő, de legkésőbb az elszámolási időszakot követő 60. nap (Példa 5a,b).

Teljesítési idő megállapításának szabálya

Teljesítési idő megállapításának szabálya a folyamatos teljesítésű (időszakos elszámolású) ügyletek esetében – 2016.01.01.

 

Példák:

1. Számla kiállítás dátuma megegyezik az elszámolási időszak utolsó napjával, amely megegyezik a fizetési határidővel ==> Helyszíni készpénzes fizetés.

Elszámolási időszak: 2016.03.01-2016.03.31.
Számla kelte: 2016.03.31. (Elszámolási időszak utolsó napja)
Teljesítési dátum: 2016.03.31. (Elszámolási időszak utolsó napja)
Fizetési határidő: 2016.03.31. (Elszámolási időszak utolsó napja).

2. A számla kiállítás dátuma megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját.

Elszámolási időszak: 2016.03.01-2016.03.31.
Számla kelte: 2016.03.20. (Megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját)
Teljesítési dátum: 2016.03.31. (Elszámolási időszak utolsó napja)
Fizetési határidő: 2016.03.31. (Elszámolási időszak utolsó napja).

3. A fizetési határidő megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját (amely azonos a számla kiállítás dátumával).

Elszámolási időszak: 2016.03.01-2016.03.31.
Számla kelte: 2016.03.31. (Elszámolási időszak utolsó napja)
Teljesítési dátum: 2016.03.31. (Elszámolási időszak utolsó napja)
Fizetési határidő: 2016.03.20. (Megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját)

4. A számla kiállítás dátuma ÉS a fizetési határidő megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját.

Elszámolási időszak: 2016.03.01-2016.03.31.
Számla kelte: 2016.03.20. (Megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját)
Teljesítési dátum: 2016.03.20. (Megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját)
Fizetési határidő: 2016.03.20. (Megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját)

5/A. A fizetési határidő későbbi (de 60 napon belül), mint az elszámolási időszak utolsó napja.

Elszámolási időszak: 2016.03.01-2016.03.31.
Számla kelte: 2016.03.20.
Teljesítési dátum: 2016.04.15. (Későbbi az elszámolási időszak utolsó napjánál, de 60 napon belül)
Fizetési határidő: 2016.04.15. (Későbbi az elszámolási időszak utolsó napjánál, de 60 napon belül)

5/B. A fizetési határidő későbbi (+ 60 nappal), mint az elszámolási időszak utolsó napja.

Elszámolási időszak: 2016.03.01-2016.03.31.
Számla kelte: 2016.03.20.
Teljesítési dátum: 2016.05.20. (Elszámolási időszak utolsó napja + 60 nap)
Fizetési határidő: 2016.06.30. (60 napnál későbbi az elszámolási időszak utolsó napjánál

Vonatkozó jogszabály: Áfa tv. 58. §

Forrás: Adókultúra.hu

Penta Unió Oktatási Centrum

This entry was posted in 8. Törvényi vonatkozások, GYIK, Magyar and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.