Mitől elektronikus az elektronikus számla?

Elektronikus számlázás

Többször előfordult már, hogy számlakibocsátás előtt cégünk felhívja a partnerét és tájékoztatja, hogy e-számlát szeretne küldeni a részére. Ezekután elhangzik a segítőkész válasz az éterben: “Küldjék csak nyugodtan, más is e-mailen szokta elküldeni a számláit. Vagy előzékenyen tájékoztatnak az elektronikus számla befogadási rendszerükről, azaz: “nekünk elég, ha kinyomtatják a számlát PDF-ben, később pedig elküldik az eredetit postán.”

Fenti tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a köznapi használatban e-számlázásnak azt nevezik, ha PDF-ben mentjük le számláinkat és e-mailen keresztül továbbítjuk azokat.

Valóban ez az elektronikus számlázás?
Valójában egy sokkal összetettebb számlakiállítási és hitelesítési módszerről van szó.

Az elektronikus számla olyan nem papír alapú számla, amely egy eredeti példányban készül, és egyszerűen fájl másolás útján sokszorosítható.

Az Áfatv. 175. § (1) bekezdése alapján számlát elektronikus úton kibocsátani kizárólag abban az esetben lehet, ha a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint eredetiségének hitelessége biztosított.

Az elektronikus számla és annak adattartalmának sértetlensége azt jelenti, hogy a számla megegyezik az eredetileg kibocsátottal, a számlára utólag semmiféle változtatást, módosítást nem vezethetnek.

Az elektronikus számla eredetének hitelessége azt jelenti, hogy a technikai eszközök segítségével egyértelműen azonosítható a számlát kibocsátó, és minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a számlát a számlán szereplő adóalany bocsátotta ki.

Miként biztosítja e-számlái sértetlenségét és eredetiségének hitelességét a Billzone.eu?
A Billzone.eu által kiállított számlák eredetiségét egy hitelesítő szolgáltató által kiállított tanúsítvánnyal ellátott elektronikus aláírás biztosítja. Sértetlensége érdekében e-számláit egy időbélyegző szolgáltató útján kibocsátott időpecséttel látja el, így garantálva a kiállítás dátumának valódiságát.

A Billzone.eu elektronikus aláírását a Microsec Kft. e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató biztosítja.

Tudta, hogy e-mailen érkező villanyszámlája elektronikus számla?
A közüzemi szolgáltatók és nagyvállalatok egyre inkább kampányolnak az elektronikus számlázás mellett, hiszen nagyban csökkenthetik vele költségeiket és minimalizálhatják adminisztrációjukat. Az online ügyfélszolgálatok bevezetésével egyre inkább igény mutatkozott arra, hogy a postán keresztül kiküldött papír alapú számlák helyett letölthető, digitális számlát küldjön ki a szolgáltató a fogyasztó részére. Amennyiben igényeljük, víz- és villanyszámlánkat, telefon- vagy internetszámlánkat,  illetve gázszámlánkat PDF formátumban kiküldik részünkre e-mail-ben, amely tulajdonképpen egy elektronikus számla elektronikus aláírással és a kiállítás időpontját hitelesítő időbélyeggel ellátva.

Hivatkozások:
Kép: Michelle Meiklejohn / FreeDigitalPhotos.net
ÁFA törvény 175. §.: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700127.TV
1999/93/EK irányelv: http://eur-lex.europa.euLexUriServLexUriServ.do?uri=COM:2006:0120:FIN:HU:HTML
46/2007 PM rendelet: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700046.PM
This entry was posted in 5. Számlázás, GYIK, Magyar and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.